دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

ماستکتومی رادیکال و درمان سرطان پستان

 گره‌های لنفاوی آگزیلاری, فیزیوتراپی, بیهوشی, عفونت, لخته شدن خون, استاندارد طلایی

ماستکتومی رادیکال (ماستکتومی هالستد) نوعی درمان جراحی برای سرطان پستان است

مقالات جراحی

در این مقاله:
ماستکتومی رادیکال چیست؟
ماستکتومی رادیکال و ماستکتومی رادیکال تعدیل شده چه تفاوتی دارند؟
◄ چگونگی آماده سازی بیمار برای ماستکتومی رادیکال
◄ ماستکتومی رادیکال چطور انجام می‌شود
◄ ماستکتومی رادیکال چقدر دردناک است؟
◄ پس از ماستکتومی رادیکال
◄ فواید و ریسک‌های ماستکتومی رادیکال
◄ دورنما
◄ خلاصهماستکتومی عمل جراحی برداشتن پستان است. چند نوع مختلف ماستکتومی شامل ماستکتومی توتال، ماستکتومی رادیکال تعدیل شده و ماستکتومی رادیکال وجود دارد.
ماستکتومی رادیکال گسترده‌ترین نوع این جراحی است. در این اقدام جراح کل پستان را به همراه گره‌های لنفاوی آگزیلاری (زیر بغل) و عضلات دیواره قفسه سینه را از بدن خارج می‌کند.


ماستکتومی رادیکال چیست؟
ماستکتومی رادیکال (ماستکتومی هالستد) نوعی درمان جراحی برای سرطان پستان است. این پیچیده‌ترین نوع ماستکتومی است که در آن جراح اجزاء زیر را از بدن خارج می‌کند:
◄ کل پستان شامل پوست، نوک پستان و هاله آن
◄ کل گره‌های لنفاوی آگزیلاری
◄ عضلات پکتورال بزرگ، کوچک، و فاسیا
برای دهه‌های متعدد ماستکتومی رادیکال "استاندارد طلایی" درمان سرطان پستان محسوب می‌شود. با بهبود تکنیک‌های تصویربرداری و بیشتر شدن گزینه‌های درمانی، ابن عمل اکنون به ندرت ضروری است.
مطالعات انجام شده در دهه‌های 70 و 80 میلادی نشان داد که جراحی حفظ پستان به دنبال اشعه درمانی یک جایگزین معتبر برای ماستکتومی رادیکال در مراحل اولیه سرطان پستان است. تحقیقات دیگری پی بردند که انجام عمل جراحی گسترده‌تر به بهبود نرخ کلی بقاء منجر نمی‌شود. به علاوه، اقدامات کمتر تهاجمی با بهبود فرجام‌های مربوط به عمل زیبایی و کاهش عوارض جانبی جدی همراه است.
یک مطالعه مربوط به سال 2019 پی برد که بیماران تحت درمان با جراحی حفظ پستان و اشعه درمانی در مقایسه با آنانی که تنها ماستکتومی رادیکال انجام داده بودند از فرجام بهتری برخوردار شدند. در اکثر موارد پزشک احتمالاً یک مورد ماستکتومی کمتر تهاجمی را توصیه می‌کند. یک استثناء در این مورد مربوط به زمانی است که یک تومور بزرگ به عضله قفسه سینه هجوم می‌برد.


ماستکتومی رادیکال و ماستکتومی رادیکال تعدیل شده چه تفاوتی دارند؟
هم ماستکتومی رادیکال و هم نوع تعدیل شده آن شامل برداشتن کل پستان هستند. در ماستکتومی رادیکال تعدیل شده جراح مقداری از گره‌های لنفاوی زیربغل را از بدن خارج می‌کند.
تفاوت کلیدی در آن است که در ماستکتومی رادیکال، جراح کل گره‌های لنفاوی زیربغل را همراه کل عضله قفسه سینه برمی‌دارد.
در مقابل ماستکتومی توتال (ساده) خارج کردن کل پستان است. گره‌های لنفاوی آگزیلاری و عضلات قفسه سینه سر جای خود می‌مانند. در برخی موارد، گره‌های لنفاوی سنتینل خارج شده و در مورد سرطان بررسی می‌شوند.


چگونگی آماده سازی بیمار برای ماستکتومی رادیکال
پیش از انجام ماستکتومی رادیکال، به بیمار ایده‌هایی در مورد عمل جراحی ترمیمی ارائه خواهد شد. این کار را می‌توان همزمان با ماستکتومی یا بعدها انجام داد. همچنین می‌توان از انجام بازسازی پستان خودداری ورزید.
تیم جراحی می‌تواند انتخاب بیمار را در پلن جراحی خود لحاظ کند.
بیمار باید دستکم 1 تا 2 شب بستری شدن در بیمارستان را در مد نظر داشته باشد. در صورتی که جراحی شامل بازسازی پستان بوده یا اگر پیچیدگی‌هایی در عمل وجود داشته باشد این مدت ممکن است طولانی‌تر شود.
در اینجا چند نکته مرتبط به آماده شدن برای جراحی فهرست می‌شود:
◄ ساک کوچکی را برای وسایل نظافت، اقلام شخصی و تغییر لباس آماده کنید. تاپ راحت و آرامش‌بخشی به همراه داشته باشید که نیازی به کندن آن از طریق بالا کشیدن نباشد. یک سوئی‌شرت با زیپ سراسری کارآیی مناسبی دارد.
◄ بر مبنای زمان‌بندی ارائه شده توسط پزشک از خوردن و آشامیدن خودداری کنید، که این زمان معمولاً از نیمه شب روز پیش از جراحی شروع می‌شود.
◄ اگر به صورت منظم دارویی مصرف می‌کنید در باره قطع یا ادامه مصرف آن با پزشک صحبت کنید.
◄ در مورد رفت و آمد خود از پیش ترتیبات لازم را بدهید، و بالش کوچکی را برای محافظت از سینه خود در برابر فشار کمربند همراه داشته باشید.
◄ برای تأمین خواربار و نیازهای خود در زمان برگشت به خانه برنامه‌ریزی لازم را انجام دهید.


ماستکتومی رادیکال چطور انجام می‌شود
روز انجام جراحی از سوی بیمارستان به بیمار اعلام می‌شود. پس از پوشیدن گان بیمارستانی یک پرستار یک راه دسترسی وریدی برای انتقال مایعات، آنتی‌بیوتیک و سایر داروها در بازوی بیمار ایجاد می‌کند. به طور معمول، بیمار می‌تواند تا زمان رفتن به اتاق عمل یک همراه با خود داشته باشد.
پیش از اعمال بیهوشی عمومی تیم جراحی پلن مربوط را مرور خواهد کرد.
جراح یک برش جراحی در سینه ایجاد کرده، سپس کل پستان، عضلات پکتورال و گره‌های لنفاوی زیربغل را از بدن خارج می‌کند. گره‌های لنفاوی برای تست شدن به آزمایشگاه ارسال خواهد شد تا مشخص گردد که آیا دارای سلول‌های سرطانی است. بعد از کارگذاری چند لوله نازک برای تخلیه مایعات جراح زخم جراحی را می‌بندد.
ماستکتومی رادیکال ممکن است چند ساعت به طول بینجامد. اگر عمل بازسازی پستان در دستور کار باشد زمان مزبور طولانی‌تر خواهد بود.


ماستکتومی رادیکال چقدر دردناک است؟
ماستکتومی رادیکال یک عمل جراحی عمده است. حساس شدن و درد پس از عمل نرمال محسوب می‌شود.
درد مداوم پس از ماستکتومی عمومیت دارد به ویژه اگر عمل با برداشتن گره‌های لنفاوی آگزیلاری همراه باشد. انجام عمل بازسازی پستان حتی می‌تواند میزان درد مورد اشاره را افزایش دهد.
درمان درد پساماستکتومی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
◄ فیزیوتراپی
◄ داروهای ضد درد غیر نسخه‌ای یا تجویزی
◄ درمان‌های فیزیولوژیک
◄ مراقبت برای عوارض جانبی خاص
پزشک احتمالاً در زمان ترخیص از بیمارستان داروهایی را برای درد تجویز خواهد کرد. مفید خواهد بود که بیمار دارو را پیش از افزایش شدید درد استفاده کند.


پس از ماستکتومی رادیکال
وقتی بیمار از بیهوشی خارج می‌شود سینه خود را بانداژ شده می‌بیند. وی متوجه ابزارهای تخلیه جراحی خواهد شد که از قفسه سینه یا زیربغل‌های وی بیرون آمده‌اند. لوله‌های مزبور حباب‌هایی در انتهای خود دارند که مایع اضافی را پس از تخلیه جمع می‌کنند.
در اتاق ریکاوری پرستاران نشانه‌های حیاتی بیمار را پایش می‌کنند. وقتی بیمار بیدار می‌شود برای چند روزی به بخش عادی منتقل خواهد شد.
در زمان ترخیص از بیمارستان موارد زیر به وی گوشزد خواهد شد:
◄ مراقبت در مورد لباس پوشیدن و تخلیه مایعات از محل جراحی
◄ حمام کردن
◄ استراحت
◄ ورزش
◄ نشانه‌های عفونت یا عوارض جانبی جدی
◄ ویزیت پیگیری
◄ زمان ایمن بودن استفاده از سینه بند یا فرم پستان
عوارض جانبی معمول عبارتند از:
کبودی، ورم
بی‌حسی، مور مور
◄ درد تیر کشنده در قفسه سینه یا زیر بغل
◄ محدودیت حرکت در بازو یا شانه
برای التیام زخم به چند هفته استراحت نیاز است. زمان ریکاوری متفاوت بوده به موارد زیر بستگی دارد:
◄ اقدامات مربوط به بازسازی پستان
◄ دیگر درمان‌ها
◄ سلامت عمومی شخص
◄ پیامدها یا عوارض جانبی
بیمار خواهد توانست به فاصله 4 تا 6 هفته به زندگی روزمره خود برگردد اما این وقفه ممکن است تا ماه‌ها طول بکشد.


فواید و ریسک‌های ماستکتومی رادیکال
فایده بالقوه در مورد ماستکتومی رادیکال این است که تومور سرطانی ممکن است از بین برود.
خطرات این عمل عبارتند از:
◄ واکنش به بیهوشی
◄ عفونت
◄ خونریزی یا لخته شدن خون
در مقایسه با دیگر انواع ماستکتومی ماستکتومی رادیکال گرایشی به تشدید موارد زیر دارد:
◄ درد
◄ مشکلات مربوط به حرکت دست
◄ مشکلات زیبایی شناختی
برداشتن گره‌های لنفاوی زیربغل نیز احتمال ایجاد لیمفدیما، و مشکلات مربوط به سیستم لنفاوی را افزایش می‌دهد. این سیستم بخشی از سیستم ایمنی است که به خارج کردن سموم، مواد زائد و سلول‌های ایمنی از بدن به واسطه گره‌ها و عروق لنفی کمک می‌کند.
علایم لیمفدیما عبارتند از:
◄ ورم بازو، شانه یا قفسه سینه
◄ سرخی پوست
◄ احساس گرم بودن پوست در لمس
◄ تغییر بافت پوست
◄ بی‌حسی، مور مور، درد
◄ احساس اشباع یا سنگینی
◄ کاهش انعطاف‌پذیری شانه
لیمفدیما می‌تواند به صورت اختلالی جدی و مزمن دربیاید.


دورنما
اغلب بیماران در طول چند هفته یا چند ماه از ماستکتومی رادیکال بهبود می‌یابند. اما عوامل متعدد مثل موارد فهرست شده در زیر در مورد چشم‌انداز مربوط به ماستکتومی دخالت دارند:
◄ جراحی بازسازی پستان، در صورت انجام
◄ دیگر درمان‌ها
◄ نوع و مرحله سرطان پستان
◄ سلامت عمومی شخص
◄ ایجاد عوارض جانبی مثل لیمفدیما


خلاصه
ماستکتومی رادیکال یک درمان جراحی برای سرطان پستان است. این عمل شامل برداشتن پستان، عضلات پکتورال، و تمامی گره‌های لنفاوی زیر بغل می‌شود. ماستکتومی رادیکال زمانی استاندارد طلایی برای سرطان پستان محسوب می‌شد. امروزه، به ندرت انجام آن مورد نیاز است.
اقدامات کمتر تهاجمی مثل ماستکتومی توتال یا رادیکال تعدیل شده، در کنار اشعه درمانی و درمان‌های سیستمیک معمولاً کاملاً مؤثرند. در صورتی که تومور سرطانی پستان به داخل دیواره سینه رسیده باشد ماستکتومی رادیکال در مد نظر قرار خواهد گرفت./ماستکتومی رادیکال و درمان سرطان پستان
دکتر انجلیکا بالینجیت، آن پیترانجلو

ترجمه هستی فراست‌فر

Source:
Healthline
Radical Mastectomy: What You Need to Know
Medically reviewed by Angelica Balingit, MD —
Written by Ann Pietrangelo
On May 21, 2021

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

گامی بزرگ برای درمان سرطان پروستات در مراحل اولیه: نوردرمانی

ریسک سرطان کبد و نقش سلنیوم خون

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.