دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

پلی‎میالژی روماتیکا یک بیماری التهابی خودایمنی است که جدار مفاصل یا اطراف آنها (پریانتریت) و در برخی موارد شریان‎ها را مبتلا می‎کند.

پلی‎میالژی روماتیکا یک بیمــاری التهابی خودایمنی است که جدار مفاصل یا اطراف آنها (پریانتریت) و در برخی موارد شریان‎ها را مبتلا می‎کند. در این بیماری سیستم ایمنی بدن به بافت‎های متصل خودی حمله‌ور می‎شود، که سبب می‎گردد تا مفاصل آسیب دیده و گاهی از اوقات شریان‎ها ملتهب شوند. این بیماری می‎تواند تا 5 سال ادامه داشته باشد اما معمولاً کمتر طول می‎کشد و به دوزهای کم تا متوسط پردنیزون (استروئیدها) جواب می‎دهد. این بیماری شایع‌ترین بیماری التهابی است که به افراد مسن لطمه می‎زند و به ندرت در افراد زیر سن 50 سال دیده می‎شود. به طور میانگین، این بیماری گرایش به مبتلا کردن افراد در سنین هفتاد سالگی دارد.

سکتۀ مغزی منجر به PTSD و سایر اختلالات روانی می‌شود. حملات ایسکمی گذرا معمولاً به عنوان سکتۀ مغزی خفیف شناخته می‌شوند اما در واقع نسبت به سکتۀ مغزی اصلی اهمیت چندانی به آنها داده نمی‌شود. در یک مطالعۀ اخیر نشان داده شده که حدود 30% از بیماران مبتلا به حملات ایسکمیک گذرا در پی این اتفاق نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه PTSD در آنها بروز یافته است.