دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

ایجاد جهش مغزی در بیمار کُمایی با اولتراسوند

پزشکان دانشگاه کالیفرنیا – لس‌آنجلس مغز یک بیمار کمایی 25 ساله را با استفاده از یک ریکاوری دراماتیک به آغاز جهش واداشتند. این اولین بار است که از اولتراسوند به چنین منظوری استفاده می‌شود و – در صورت تکرار یافته‌ها – این جهشی مهم در درمان انواع کما خواهد بود.