دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

استفاده از تحریک الکتریکی مغز برای کاهش بولیمی

محققان کالج سلطنتی لندن کشف کرده‌اند که علایم بولیمی عصبی نظیر پرخوری زیاد و ایجاد محدودیت در مصرف غذا، با قرار دادن بخش‌هایی از مغز در معرض تحریک الکتریکی کاهش می‌یابد. این درمان می‌تواند فوایدی برای آن گروه از زنان که در طول عمر خود دچار پرخوری می‌شوند داشته باشد. پرخوری عصبی یا به زبان ساده پرخوری هم یکی از اختلالات خوردن و هم نوعی اختلال روانی است.

فعال شدن گیرندة بدیع مغزی پرخوری را از بین می‌برد

پس از فهمیدن این موضوع که فعال شدن یک گیرندة خاص در مغز موش‌های صحرایی نشانه‌های مرتبط با پرخوری و مصرف غذاهای بی‌ارزش را کاهش می‌دهد، محققان یک گام دیگر به تولید دارویی که می‌تواند مانع از پرخوری شود نزدیک‌تر شده‌اند.

چرا زنان در برابر اختلالات خوردن آسیب‌پذیرترند؟

اختلالات خوردن در میان زنان بیش از مردان شایع است. حال، یک مطالعة جدید شاید توانسته باشد دلایل عصبی این تفاوت را روشن کرده باشد. محققان متوجه شده‌اند که زنان بیش از مردان در معرض تجربة فعالیت‌های مرتبط به مغز بر اثر دریافت‌های منفی جسمانی قرار دارند.