دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

اخبار آسم / سیستم تنفسی
تغییر اندازه و نوع قلم متن

• هانر وایتمن
• ترجمة نادر اکبری

پس از دریافت این مهم که نوزادان در معرض خطر ابتلاء به آسم در صورت تغذیه با شیر مادر کمتر در معرض علایم این بیماری خواهند بود، یک مطالعة جدید شواهد بیشتری در مورد فواید تغذیه با شیر مادر به دست می‌دهد.
آسم بنا به تخمین‌های موجود مبتلابه 8.6 درصد کودکان و نوجوانان ایالات متحد آمریکا است که این بیماری را به یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن دوران کودکی تبدیل می‌کند.
علایم آسم در کودکان و بزرگسالان مشابه است؛ این علایم ویزینگ، سرفه، مشکلات تنفسی و گرفتگی قفسة سینه را شامل می‌شود. در هر حال به دلیل کوچک‌تر بودن راه هوایی در کودکان، علایم آسم می‌تواند در آنها شدیدتر باشد.
در نتیجه آسم سومین علت پیشتاز بستری شدن بچه‌ها در بیمارستان و یکی از دلایل اصلی از دست دادن روزهای تحصیلی در ایالات متحد آمریکا است.
در حالی که علل دقیق آسم ناروشن باقی مانده‌اند، مطالعات نشان داده‌اند که مشکلات تنفسی ممکن است بر اثر عوامل ژنتیک و محیطی تشدید شوند.
برای مثال محققان واریانت‌های ژن ناحیة 17q21 – قرار گرفته در محدودة کروموزوم 17 – را با افزایش ریسک ابتلاء به آسم مرتبط می‌دانند و مطالعه‌ای که در اوایل 2016 منتشر شد دریافت که بچه‌های دارای چنین واریانت‌هایی بر اثر محرک‌های محیطی بیشتر احتمال دارد که دچار علایم آسم شوند.
اما بر مبنای نظر محققان آخرین مطالعة انجام شده – شامل دکتر اُلگا گورلونوا / Olga Gorlanova از بیمارستان دانشگاهی کودکان بازل (UKBB) و دانشگاه بازل سوئیس، - تغذیه با شیر مادر می‌تواند از کودکان دارای واریانت‌های ژن 17q21 در مقابل علایم آسم محفاظت کند.
یافته‌های تیم تحقیق اخیراً در کنگرة بین‌المللی انجمن تنفسی اروپا، 2016 در انگلستان ارائه شد.

• شیر مادر اختلالات تنفسی را تا 27 درصد کاهش می‌دهد
برای مطالعة خود محققان از داده‌های مربوط به 368 کودک که بخشی از مطالعة طولی اختلالات ریوی اطفال بازل – برن در سوئیس بودند، استفاده کردند.
محققان نمایة ژنتیک هر کدام از بچه‌ها را ارزیابی کردند و داده‌های مربوط به بروز و شدت علایم تنفسی و نیز وضعیت تغذیه با شیر مادر در سال نخست تولد را گردآوری کردند.
در میان کودکان حامل واریانت‌های ژن 17q21 ریسک توسعة علایم اختلالات تنفسی در طول هفته‌های تغذیه با شیر مادر 27 درصد پایین‌تر بود. در هفته‌هایی که این بچه‌ها با شیر مادر تغذیه نمی‌شدند، علایم تنفسی احتمال افزایش بیشتری داشت.
دکتر گورلونوا می‌گوید این مطالعه اولین موردی است که نشان می‌دهد تغذیه با شیر مادر می‌تواند اثر واریانت‌های ژنی را که باعث ایجاد آسم می‌شوند، به منظور کاهش علایم تنفسی در اوایل زندگی تغییر دهد.
"همچنان که تحقیقات در این عرصه پیشرفت می‌کنند، ما بیشتر و بیشتر به فهم فعل و انفعالات میان ژن و محیط در ایجاد آسم دست می‌یابیم."
دکتر الگا گورلونوا می‌گوید: "مطالعة ما روشن می‌کند که چگونه این فعل و انفعال می‌تواند توسط تغذیه با شیر مادر اصلاح شود. این اولین بار است که ما توانسته‌ایم اثر واریانت‌های 17q21 را بر علایم تنفسی در طول اولین سال زندگی در پیوند با وضعیت تغذیه با شیر مادر نشان دهیم. نتایج مطالعة ‌ما باید در مطالعات طولی بعدی تکرار شوند."/

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

کدئین برای کودکان بسیار خطرناک است

آکادمی کودکان آمریکا اصرار دارد که والدین و مراقبان بهداشتی، دادن کُدئین به کودکان را متوقف کنند، و به آموزش‌های بیشتر در مورد ریسک‌ها و محدودیت‌های استفاده از کدیین در بیماران زیر 18 سال فراخوان می‌د

ارتباط میان کمبود آهن و کاهش شنوایی

ارتباط میان آنمی کمبود آهن و کاهش شنوایی در یک مطالعه که اخیراً در JAMA اُتالارینگولوژی – جراحی سر و گردن - منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است. آیا این اختلال رایج خونی بر توانایی شنوایی ما مؤثر است